Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Osnovne informacije

V šolo se vpisujejo otroci, ki v letu vpisa oz. všolanja dopolnijo 6 let. Starši so po zakonu otroka dolžni vpisati v šolo tudi, če želijo všolanje odložiti. V takem primeru na samem vpisu oddajo vlogo za odlog všolanja za svojega otroka.

Vpis na mariborskih osnovnih šolah poteka praviloma februarja, traja tri dni v dopoldanskem in popoldanskem terminu.

Šole imajo s strani občine določene šolske okoliše – matične šolske okoliše. Seznam otrok, ki imajo na tem območju stalno ali (uradno prijavljeno! ) začasno bivališče šolam tako posreduje občina.

Vsaka posamezna šola lahko na vpis poimensko vabi le tiste otroke, ki sodijo v njen matični šolski okoliš. Šola je dolžna sprejeti otroka iz svojega matičnega šolskega okoliša.

Po zakonodaji imajo starši pravico vključiti otroka v osnovno šolo po lastni izbiri. Če to ni matična osnovna šola, se otrok lahko vključi, če je na tej šoli dovolj prostora.

Več o vpisu si lahko preberete v Zakonu o OŠ (Ur. list 81/2006- UPB3), pod točko III. Vpis, od 44. do 49. člena.

Matični šolski novinci OŠ Angela Besednjaka so otroci, ki imajo stalno ali uradno prijavljeno začasno bivališče na spodnjih naslovih, imamo pa skupni šolski okoliš z OŠ Franceta Prešerna.

 • Aljaževa ulica (št. 4,5,6,8,10,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
 • Beloruska ulica (št. 5)
 • Beograjska ulica (št. 9,11,13,15,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41)
 • Betnavska cesta (št. 85a, 85b)
 • Celjska ulica (št. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16)
 • Cesta proletarskih brigad (št. 3,21)
 • Dalmatinska ulica (Št.: 1 – 46)
 • Češka ulica (št. 1a,1,2,3,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16)
 • Ertlova ulica ( št .2a,2,3,4,6)
 • Ferkova ulica (št. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18)
 • Focheva ulica (št. 41,44,46,48,51,60,64,66,68)
 • Framska ulica (št. 3,4,5,7,9,11)
 • Frankolovska ulica (št. 1-29)
 • Goriška ulica (št.1 – 23)
 • Hočka ulica (št. 4,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
 • Jadranska cesta (št. 21,23,24,25,25a,26a,26,27,28,30)
 • Jedličkova ulica (št. 3,4,5,)
 • Linhartova ulica (št. 17a)
 • Ljubljanska ulica (št.: 35 – 104)
 • Metelkova ulica (št.39 – 63)
 • Nasipna ulica (št. 120,121,122,123)
 • Park mladih (št. 3,8)
 • Parmova ulica (št. 8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23)
 • Poštelska ulica (št.1 – 21)
 • Primorska ulica (št. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
 • Ptujska cesta (št. 1a,1,3,5,7)
 • Rapočeva ulica (št. 3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,18)
 • Regentova ulica (št. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,14,16,18,20,22)
 • Titova cesta (št.: 21 – 63)
 • Tržaška cesta (št.: 1 – 55)
 • Ulica Eve Lovše
 • Ulica Pariške komune (št. 40c,40b,40a,42,44)
 • Vodovodna ulica (št.2 – 38)
 • Zagata (št. 1,3,5)
Prilagodi izgled strani