Tajništvo: (02) 450 10 90 info@abesednjak.si
Select Page

Odjava prehrane

Okvirna prijava na prehrano se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto na predpisanem obrazcu.

V novem šolskem letu starši oz. skrbniki podpišejo pogodbo o zagotavljanju prehrane med šolskim letom. Lahko se kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica (pisno). S prijavo na prehrano potrjujete, da boste spoštovali pravila šolske prehrane, redno plačevali prispevek in pravočasno odjavili obroke. Starši oz. skrbniki morajo v osmih dneh sporočili vsako spremembo podatkov učenca oz. plačnika.

Odjava obroka:
Starši odjavijo posamezni obrok za odsotnega učenca s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali preko SPLETNEGA OBRAZCA.

  • če je učenec odsoten zaradi šolskih obveznosti, ga od obroka odjavi šola;
  • ob odsotnosti iz drugih razlogov, so učenca od prehrane dolžni odjaviti starši oz. skrbniki;
  • odjava je pravočasna, če je izvedena vsaj en delovni dan prej, do 10. ure dopoldan (tajništvo šole; 02/450 10 98 ali preko spletnega obrazca);
  • če obrok ni odjavljen pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obroka tudi subvencionirano prehrano;
  • prvi dan odsotnosti zaradi bolezni ali nepredvidenih dogodkov velja odjava za subvencionirane obroke;

Obroke, ki bodo ostali, bomo ponudili brezplačno v jedilnici.

Plačilo prehrane je možno po položnici ali preko trajnika Če plačilo ni pravočasno, šola pošlje opomin. Zoper dolžnike, ki kljub opominu ne poravnajo zneska, šola sproži postopek izvršbe preko sodišča.

 

Plačilo preko trajnika

Za vse tiste, ki želite plačevanje dejavnosti, storitev in prehrane urediti preko trajnikov, smo pripravili obrazec – Soglasje za SEPA direktno obremenitev. Obrazec z zahtevanimi podatki izpolnite in ga skupaj s fotokopijo prve strani vaše bančne kartice pošljite na naslov: OŠ Angela Besednjaka, Celjska ul. 11, 2000 Maribor ali ga osebno prinesete v tajništvo šole.

Soglasje bomo upoštevali naslednji mesec od datuma podpisa.

Več informacij dobite v tajništvu, telefon (02) 450 10 90 ali na e-naslovu: info@abesednjak.si

Obrazec: Soglasje za direktno obremenitev SEPA

Prilagodi izgled strani