Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Odjava prehrane

Okvirna prijava na prehrano se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto na predpisanem obrazcu.

V novem šolskem letu starši oz. skrbniki podpišejo pogodbo o zagotavljanju prehrane med šolskim letom. Lahko se kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica (pisno). S prijavo na prehrano potrjujete, da boste spoštovali pravila šolske prehrane, redno plačevali prispevek in pravočasno odjavili obroke. Starši oz. skrbniki morajo v osmih dneh sporočili vsako spremembo podatkov učenca oz. plačnika.

Odjava obroka:

Starši odjavijo posamezni obrok za odsotnega učenca preko SPLETNEGA OBRAZCA.

Odjava prehrane je možna vsak dan od 7.00 do 11.00 po telefonu na številki 02 450 10 98.

  • Če je učenec odsoten zaradi šolskih obveznosti, ga od obroka odjavi šola.
  • Ob odsotnosti iz drugih razlogov so učenca od prehrane dolžni odjaviti starši oz. skrbniki.
  • Odjava je pravočasna, če je izvedena vsaj en delovni dan prej, do 10. ure dopoldan (preko spletnega obrazca ali na 02 450 10 98);
  • Če obrok ni odjavljen pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obroka tudi subvencionirano prehrano.
  • Prvi dan odsotnosti zaradi bolezni ali nepredvidenih dogodkov velja odjava za subvencionirane obroke.

Obroke, ki bodo ostali, bomo ponudili brezplačno v jedilnici.

Plačilo prehrane je možno po položnici ali preko trajnika Če plačilo ni pravočasno, šola pošlje opomin. Zoper dolžnike, ki kljub opominu ne poravnajo zneska, šola sproži postopek izvršbe preko sodišča.

Plačilo preko trajnika

Za vse tiste, ki želite plačevanje dejavnosti, storitev in prehrane urediti preko trajnikov, smo pripravili obrazec – Soglasje za SEPA direktno obremenitev. Obrazec z zahtevanimi podatki izpolnite in ga skupaj s fotokopijo prve strani vaše bančne kartice pošljite na naslov: OŠ Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, 2000 Maribor ali ga osebno prinesete v tajništvo šole.

Soglasje bomo upoštevali naslednji mesec od datuma podpisa.

Več informacij dobite v tajništvu, telefon 02 450 10 90 ali na e-naslovu: info@abesednjak.si

Obrazec: Soglasje za direktno obremenitev SEPA

Prilagodi izgled strani