Tajništvo: (02) 450 10 90 info@abesednjak.si
Select Page

Kontakt

Šolska svetovalna služba:
Polonca Kužner, univ. dipl. pedagoginja (polona.kuzner@guest.arnes.si) – od ponedeljka do četrtka

Larisa Kokol, mag. psihologije – od ponedeljka do srede

Nina Divjak, soc. pedagoginja – petek

Uradne ure svetovalne službe:

Po dogovoru preko e-pošte oz. od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00. 

Elektronska pošta: svetovalna@abesednjak.si ali polona.kuzner@guest.arnes.si.

Telefonska številka: (02) 450 10 94

Prostor: pritličje, kabinet številka 02

 

 

Na šoli delujejo tudi drugi strokovni delavci, katerih prioritetna vloga je vloga učitelja za učence s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi.

Le ti so:
1. Nataša Babič, specialna pedagoginja,

2. Katja Kumer, specialna pedagoginja,

3. Marko Vintar, specialni pedagog,

4. Nina Divjak, socialna pedagoginja (delno šolska svetovalna delavka),

5. Sabrina Buzadžić, ink. pedagoginja.

Telefonska številka: (02) 450 10 90 (tajništvo, saj direktna tel. št. ne obstaja)

Prilagodi izgled strani