Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Kontakt

Šolska svetovalna služba:
Polonca Kužner, univ. dipl. pedagoginja (polona.kuzner@guest.arnes.si) – od ponedeljka do četrtka (šolska kultura, klima, red, telesni, osebni, socialni razvoj, šolanje, socialno ekonomske stiske, učenje in ostalo delo)

Tina Gregurec, mag. prof. ped. in zgo. – od ponedeljka do srede (celotno področje nadarjenih in karierne orientacije z vpisom v srednje šole in po potrebi ostala področja)

Nina Divjak, soc. pedagoginja – petek (postopek usmerjanja učencev s PP (odločbe), poročila za zunanje institucije, osebne mapice)

Uradne ure svetovalne službe:

Po dogovoru preko e-pošte oz. od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00. 

Elektronska pošta: svetovalna@abesednjak.si ali polona.kuzner@guest.arnes.si.

Telefonska številka: (02) 450 10 94

Prostor: pritličje, kabinet številka 02

 

Na šoli delujejo tudi drugi strokovni delavci, katerih prioritetna vloga je vloga učitelja za učence s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi.

Le ti so:

1. Katja Kumer, specialna pedagoginja (vodja aktiva)

2. Marko Vintar, specialni pedagog

3. Nina Divjak, socialna pedagoginja (delno šolska svetovalna delavka),

4. Sabrina Buzadžić, ink. pedagoginja,

5. Karmen Vehovar, prof.

Telefonska številka: (02) 450 10 90 (tajništvo, saj direktna tel. št. ne obstaja)

Prilagodi izgled strani