Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Osnovni podatki

 • Naziv: Osnovna šola Angela Besednjaka
 • Naslov: Celjska ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija
 • Ravnateljica: dr. Manja Flisar Šauperl
 • Pomočnik ravnateljice: Matjaž Golija
 • Tajnica: Dušanka Fermišek
 • Knjigovodja: Snežana Pauletić
 • Svetovalna služba: Polonca Kužner/Nina Divjak/Tina Gregurec
 • Računovodstvo: Suzana Mihelič
 • Kuhinja: Zvonka Hlebič
 • Knjižnica: Janja Kajnik

Telefon:

 • Tajništvo: (02) 450 10 90
 • Faks: (02) 450 10 91
 • Knjigovodstvo: (02) 450 10 98 – ODJAVA PREHRANE
 • Ravnateljica: (02) 450 10 93
 • Pomočnica ravnateljice: (02) 450 10 92
 • Svetovalna služba: (02) 450 10 94
 • Računovodstvo: (02) 450 10 95
 • Kuhinja: (02) 450 10 96
 • Zbornica: (02) 450 10 97
 • Knjižnica: (02) 450 10 99

Podatki:

 • Podračun UJP: SI56 01270 6030667943
 • Matična številka: 5085187000
 • Davčna številka: SI 86623265
 • E-mail: info@abesednjak.si
 • Spletna stran: https://www.abesednjak.si
 • Katalog informacij javnega značaja
 •  

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE
Po novi uredbi GDPR in sklepu OŠ Angela Besednjaka Maribor, je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ga. Katja Tretjak, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje.
Splošni elektronski naslov: info@czpp.si
T (tajništvo): 059 340 910

Kontakt pravne svetovalke:
E: katja@czpp.si
T: 059 340 912

Obrazci, prijave in zahteve v zvezi z varovanjem osebnih podatkov posameznika:
– Obrazec: Pravica do ugovora – za upravljalca
– Obrazec: Prijava kršitve varstva osebnih podatkov – prijava
– Obrazec: Zahteva za izbris podatkov – za upravljalca
– Obrazec: Zahteva za omejitev obdelave – za upravljalca
– Obrazec: Zahteva za popravek podatkov – za upravljalca
– Obrazec: Zahteva za prenosljivost podatkov
– Obrazec: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Prilagodi izgled strani