Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Varovanje osebnih podatkov

Dne 26. 1. 2023 je stopil v veljavo novi Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 (UR. l . RS, št. 163/22) v katerem so urejene obveznosti upravljalcev in obdelovalcev osebnih podatkov v zvezi z dokazovanjem skladnosti obdelave. Določena sta ukrepa notranje in zunanje sledljivosti posredovanj osebnih podatkov. Notranjo sledljivost obdelovalec osebnih podatkov zagotavlja z vodenjem dnevnikov obdelav, zunanjo pa z možnostjo naknadne ugotovitve kateri podatki, komu, kdaj in na kateri podlagi oz. iz katerih razlogov so bili posredovani.

Dokumenti, ki so vezani na varovanje osebnih podatkov v OŠ Angela Besednjaka Maribor:
Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike
Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov

OBRAZCI:

Prilagodi izgled strani