Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

V petek, 21. 10. 2022, smo za  učence in zaposlene izvedli evakuacijo – umik vseh udeležencev iz prostorov objekta. Alarmiranje je sprožil vzdrževalec APZ sistema za odkrivanje in javljanje požara podjetja SINTAL Maribor d.o.o..

Simuliran požar je nastal v kemijski učilnici v 1. nadstropju. Požar je opazil eden izmed učencev in obvestil hišnika, ki je poskrbel za izklop energentov (električno napajanje, plin).

Poklicali smo CENTER ZA OBVEŠČANJE 112 in sporočili ime in priimek, kje gori, kaj gori, kakšen je obseg požara, ali so na kraju požara ponesrečenci ali ogroženi ljudje, prisotnost nevarnih snovi.

V vsaki učilnici je učitelj pomagal vsem udeležencem pri umiku iz učilnice, preveril še ostale prostore v nadstropju in se nato, kot zadnji, umaknil iz učilnice in nadstropja po evakuacijski poti do najbližjega izhoda.

Umik iz objekta je potekal po evakuacijskih poteh do izhodov skozi najbližje izhode, umirjeno (brez kričanja, tekanja, panike) po stopniščih navzdol, do zbirnega mesta.

Na prizorišče je prispela pristojna gasilska enota Gasilske brigade Maribor in pričela z notranjim napadom.

Zbirno mesto je prosto in označeno mesto na sprednjem delu objekta, ob zeleni tabli za zbirno mesto. Na zbirnem mestu so odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije posamezne učilnice preverili (po seznamu), ali so se vsi udeleženci umaknili iz objekta.

Ugotovilo se je, da je en učenec ostal ujet v objektu. Gasilci so ga rešili iz prvega nadstropja.

Po vpisu na seznam udeležencev vaje in objavi vodje vaje evakuacije, da je vaja končana, so se vsi udeleženci vrnili v učilnice.

Izveden je bil tudi prikaz gašenja z gasilnim aparatom na CO2.

 

Prilagodi izgled strani