Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Tik pred pred 4-mesečnim delom na daljavo smo v šoli realizirati zelo uspešen dan dejavnosti z naslovom Mladi umetniki ustvarjajo.

Šestošolci so po poslušanju zgodbe Majde Koren Lojza iz vesolja najprej preverili razumevanje zgodbe s pomočjo zabavnega kviza, temu je sledilo likovno poustvarjanje in pisanje lastnih zgodb, v katerih so se naši učenci skupaj z modrolaso in zelenopolto Lojzo podali na potep, na koncu pa so iz odpadnega materiala izdelali zanimiva vesoljska plovila, da se je lahko Lojza vrnila na svoj planet Solanum Tuberosum.

Sedmošolci so bogatili svoj besedni zaklad in razvijali svojo domišljijo ob poslušanju pravljice z naslovom Dežela velike tovarne besed. Temu delu so sledile različne aktivnosti: nadaljevanje pravljice, lov za besedami, iskanje frazemov, ustvarjanje pravljic iz danih besed in likovno ustvarjanje – risanje najlepše besede.

Osmošolci so s pomočjo uvodne dejavnosti – razurezanke – sestavili 4 pesmi, nato pa so se preskusili v pesništvu; pisali so pesniške definicije, akrostihe, impresionistične pesmi, konstruktivistične pesmi, sonete, likovne pesmi in haikuje.

Devetošolci so svoje znanje jezika in književnosti kreativno uporabili pri oblikovanju lastnih didaktičnih iger, s pomočjo katerih lahko ponavljajo, utrjujejo in preverjajo svoje znanje. Po izdelavi iger in oblikovanju pravil za posamezne igre so vse tudi sami preizkusili.

Učenci so se pri delu zelo zabavali in skozi igro usvajali oz. utrjevali cilje in standarde znanja, ob vsem tem pa so nastajali edinstveni izdelki – nekaj si jih lahko ogledate.

Aktiv slavistk in člani Foto krožka

Prilagodi izgled strani