Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Osnovne informacije

Spoštovani starši!

V mesecu februarju običajno poteka vpis v 1. razred za otroke, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 6 let (otroci, rojeni leta 2018 se v 1. razred vpišejo februarja 2024 in pričnejo 1. razred obiskovati septembra 2024).

Osnovne šole s strani Mestne občine Maribor prejmemo podatke otrok, ki imajo uradno prijavljeno stalno ali začasno bivališče v gravitacijskem območju šole. Na podlagi teh podatkov povabimo otroke k vpisu v 1. razred.

Postopek vpisa poteka na način, da se otroka vpiše na matični osnovni šoli (glede na gravitacijsko območje šole oziroma na šolo, s katere ste prejeli vabilo k vpisu). Glede na aktualno zakonodajo je osnovna šola dolžna sprejeti otroke iz šolskega okoliša, starši pa imate pravico podati vlogo za všolanje na katerokoli osnovno šolo po lastni izbiri.

V primeru, da se zanimate, da bi otrok obiskoval OŠ Angela Besednjaka Maribor, a je otrokovo bivališče v drugem gravitacijskem območju, starši opravite vpis na matični šoli, na OŠ Angela Besednjaka Maribor pa posredujete izpolnjeno vlogo za prišolanje na našo šolo (https://abesednjak.splet.arnes.si/svetovalna-sluzba/obrazci/).

V primeru želje, da otrok obiskuje drugo šolo, Vas vljudno prosimo, da ob vpisu izrazite namero o prešolanju iz naše šole. V primeru urejanja prešolanja kadarkoli kasneje Vam je na voljo obrazec na šolski spletni strani (https://abesednjak.splet.arnes.si/svetovalna-sluzba/obrazci/). Ne pozabite, kljub interesu, da bi otrok obiskoval šolo nekje drugje, je potrebno vpis urediti na matični osnovni šoli, torej na OŠ Angela Besednjaka Maribor.

Ob izraženi nameri staršev oziroma zakonitih zastopnikov o odložitvi šolanja otroka za eno leto, se v času vpisa prav tako izpelje vpisni postopek, ob tem pa se otrok udeleži še psihološkega pregleda, ugotavljanja zrelosti otroka za vstop v šolo (ali se odda ustrezna dokumentacija). V času vpisa se natančno pogovorimo o nadaljnjem sodelovanju, v pomoč so Vam lahko predhodno obrazci na šolski spletni strani (https://abesednjak.splet.arnes.si/svetovalna-sluzba/obrazci/).

Vljudno vas prosimo za razumevanje, da je vpis otroka v šolo upravni postopek in je glede postopkov vpisa (vpis, prešolanje, vloga, predlog za odložitev) potrebno strinjanje obeh staršev oziroma obeh zakonitih zastopnikov otroka, kar izkažete s podpisi vpisnega lista, obrazcev.

Pred vstopom v 1. razred poteka v zdravstvenem domu še preventivni zdravstveni pregled otroka šolskega zdravnika (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Enota Center), o čemer ste starši oziroma skrbniki obveščeni s strani zdravstvenega doma.

Bistvena zakonska določila, ki urejajo postopek vpisa otrok v 1. razred osnovne šole si lahko preberete tukaj: https://www.gov.si/novice/2022-01-27-vpis-v-prvi-razred/.

 

Kontaktna oseba glede poteka vpisa v prvi razred je šolska svetovalna delavka, Mateja Ivankovič Bubić (02 450 10 94, matejaib@abesednjak.si).

Prilagodi izgled strani