Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Opredelitev šolske svetovalne službe

V javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

(povzeto po ZOFVI)

ŠSS poleg zgoraj navedene zakonodajne opredelitve opravlja še vrsto drugih nalog.

Konkretne naloge ŠSS so razvidne iz LDN ŠSS.

Na naši šoli šolsko svetovalno delo opravlja Mateja Ivankovič Bubić, univ. dipl. psih.

Prilagodi izgled strani