Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Zdrava šola

Osnovna šola Angela Besednjaka je vključena v Slovensko mrežo zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

V ospredju je zdravje otrok in mladostnikov. Usmerjeni smo k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področju zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, dejavno vključevanje učencev, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov nam omogoča, da na šoli izpeljemo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti.

CILJI:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podpirali zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učne načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili. Trudili se bomo, da se bodo učenci na šoli dobro počutili in bili zadovoljni s seboj. Krepili bomo zdrave odnose z ljudmi okoli nas, negovali medgeneracijske odnose in osveščali mlade na spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja in osveščali o uživanju čim manj sladke hrane.

AKTIVNOSTI, ki jih izvajamo na šoli in so hkrati tudi aktivnosti, ki spadajo med področja delovanja Zdrave šole:

 1. ŠPORTNE AKTIVNOSTI:
 • rekreativni odmor,
 • izbirni predmeti: nogomet, odbojka, šport za sprostitev, šport za zdravje,
 • interesne dejavnosti: namizni tenis, aikido, folklora, badminton, ritmična gimnastika, košarka, odbojka, hip hop, rokomet, nogomet,
 • dodatni športni program (10-urni tečaji): drsanje, tenis, ples, rolanje, plavanje in smučanje.
 1. ZDRAVA HRANA in ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA:
 • Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • TD in ND: Živim zdravo, Skrb za zdravje, Zdravje je naše največje bogastvo,
 • projekt: Lahka torbica.
 1. ZOBNA PREVENTIVA:
 • obiski medicinske sestre,
 • pregled pri zobozdravniku.
 1. RAZVIJANJE ODGOVORNEGA ODNOSA DO OKOLJA:
 • zbiranje starega papirja,
 • ločevanje in recikliranje odpadkov,
 • varčevanje z energijo in vodo.
 1. PROMETNA VZGOJA:
 • Otroška varnostna olimpijada,
 • PEŠBUS,
 • Kaj veš o prometu?,
 • Bodi viden – bodi (pre)viden,
 • TD: Promet in prometna varnost.
 1. MEDSEBOJNI ODNOSI:
 • sodelovanje z vrtcem,
 1. HUMANITARNE DEJAVNOSTI:
 • zbiranje starega papirja,
 • menjava oblačil (1 za 1).

 

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:

 • Sodelovanje z vrtcem v okviru Cicibanovih uric,
 • V stiski nisi sam,
 • Šolska vrstniška mediacija,
 • Z glasbo in gibanjem do boljših odnosov,
 • Skrb za okolje in zdravje,
 • ločevanje in recikliranje odpadkov, varčevanje z energijo in vodo (zaposleni šole),
 • Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka,
 • Lahka torbica,
 • Zdravi in čisti zobje,
 • Varni v cestnem prometu,
 • Bodi viden – bodi (pre)viden,
 • Otroška varnostna olimpijada,
 • Kaj veš o prometu?
 • PEŠBUS,
 • Razvoj trajnostne mobilnosti: Gremo peš! s kokoško Rozi,
 • Različnost nas bogati – spoznavajmo kulturo svojih sošolcev.

 

RDEČI NITI ZDRAVE ŠOLE:

 1. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU
 2. PRISTOPI ŠOLE PRI ZASVOJENOSTI S PSIHOAKTIVNIMI SNOVMI

AKTIVNOSTI, ki jih na šoli izvajamo:

 • predavanje o zasvojenosti in nenasilju (J. Pravdič),
 • Veliko srce in roka pomoči namesto pesti,
 • DELAVNICE: Ne drogam; Ne nasilju, da prijateljstvu in nenasilnim vzornikom; Varnost na spletu; Varni na spletu, varni v svetu,
 • projekt: Rabiš pomoč?,
 • šolska vrstniška mediacija,
 • sodelovanje z zdravstvenim domom – delavnice zdravstvene vzgoje,
 • dan dejavnosti: PRVA POMOČ,
 • plakati na vidnih mestih.

Vodja projekta:
Anja Kompan Lunežnik

Prilagodi izgled strani